Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Batı-Dışı Moderniteler

Ekim 18, 2007 00:00

"Batı-Dışı Moderniteler” projesi kültürel farklılıklar konusunu küresel planda ele almak, sanatın ve sosyal bilimlerin oluşturacağı ortak bir dil geliştirmek ve yeni bir iletişim zeminine imkân sağlamak amacıyla tasarlandı. Nilüfer Göle yönetimindeki proje, kültürleri, idealize edilen Batı modernitesinden yola çıkarak ele alan yöntemler yerine, bir kültürel deneyimi diğer kültürel deneyimlerin aynasına bakarak incelemeyi amaçlıyordu. Projede, modern zamanlara ilişkin algılama biçimlerini yenilemek için, farklı kültürel pratik ve eleştirilerin atölyeler ve sergiler yoluyla hem sözel hem de görsel olarak ifade edilmesi hedeflendi.

“Batı-Dışı Moderniteler” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler yoluyla, sanatçılar, araştırmacılar ve düşünürlerin buluşturulması ve Türkiye’nin çeşitli kültürel havzalar ile paylaştığı sorunlara uluslararası düzeyde yeni bir perspektif, dil ve görsellik kazandırılması amaçlandı.

“Batı-Dışı Moderniteler” projesinin ilk ayağı 18-19 Ekim 2007 tarihlerinde santralistanbul’da gerçekleştirilen “Karşılaştırmalı Modern Mahrem” başlıklı uluslararası atölye çalışması ve panel ile 18 Ekim-21 Kasım 2007 tarihleri arasında açık kalan “Mahrem” sergisi ile gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Location

Galeri 1

Between

Ekim 18, 2007

Opening

00:00