Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Bir Araç Olarak Sanat: Sanatsal ve Eğitsel Projeler Yoluyla Toplumsal Farkındalığı Artırmak

Eylül 23, 2008 10:00

Konuşmacılar: Maria Vidali, Achilleas Zavallis, Vanessa Zochiou, Anastasia Kourbela, Marina Nikolova, Enri Canaj

Magnum fotoğrafçısı Nikos Economopoulos’un küratörlüğünü yaptığı “Kent Sokakları” sergisi kapsamında, serginin genç fotoğrafçılarının katıldığı bir seminer düzenlendi. “Kent Sokakları” sergisi, göç, toplumsal entegrasyon ve bir arada var olma gibi konularda gençlerin farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen projenin bir ürünü. Seminerde, serginin genç fotoğrafçıları proje sürecinde yaşadıklarını aktardılar. Kimlik ve kültürel farklılık gibi konuların ele alındığı seminerde çağdaş toplumların bu sorunlarla yaratıcı bir yolla yüzleşmesinde sanatın etkin rolü tartışıldı.

“Kent Sokakları” sergisiyle sonuçlanan ve iki yıl süren proje iki koldan yürütüldü: Farklı kültürlerden on dört genç fotoğrafçı, Magnum fotoğrafçısı Nikos Economopoulos tarafından yürütülen bir dizi atölye çalışmasına katılmalarının ardından, on dört ay boyunca Atina sokaklarında dolaşıp Yunanistan’ın başkentindeki yaşamdan ve süregiden dönüşümden sahneleri kaydettiler. Aynı zamanda, Atina’daki on farklı ilköğretim okulundan seksen beş öğrenci bir dizi fotoğraf atölyesine katıldı. Atölye çalışmaları sırasında, farklı kültürlerden gelen öğrenciler mahalle, ev ve okullarında günlük yaşamdan görüntüleri fotoğraflayarak, yaratıcılıklarını geliştirdiler.

Etkinlik Detayları

Location

Enerji Müzesi

Between

Eylül 23, 2008

Opening

10:00