Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Kamusal Alan, Güncel Sanat ve Siyaset

Ekim 27, 2007 15:00

Konuşmacılar: Rosalyn Deutsche, Gülsün Karamustafa, Gerald Raunig, Erden Kosova
Moderatör: Pelin Tan

“Kamusal Alan ve Güncel Sanat” projesi kapsamında düzenlenen “Kamusal Alan, Güncel Sanat ve Siyaset” başlıklı panele yurtiçi ve yurtdışından sanat tarihçisi, sanatçı ve yazarlar katıldı. Siyasal edim ile demokratikleşme adına kamusal alanın dönüşümünde etkin olan sanatsal uygulamalar arasındaki ilişkinin tartışıldığı panele, Rosalyn Deutsche, Gülsün Karamustafa, Gerald Raunig ve Erden Kosova konuşmacı olarak katılırken, panelin moderatörlüğünü Pelin Tan gerçekleştirdi.

Sanat tarihçisi Rosalyne Deutsche ve sanatçı Gülsün Karamustafa farklı örnekler içeren sunumlar yaparak, travmatik sosyal sorunların, özel ve kamusal alandaki ayrımla ilişkisini tartıştılar. Bunun yanı sıra kamusal mekândaki siyasi sorunlarla bellek arasındaki ilişkide sanatın rolüne de değindiler. Panelin ikinci bölümünde, yazar Gerald Raunig ve yazar Erden Kosova ise, Avrupa ve Türkiye’den örnekler vererek milliyetçilik dozu yükselen neo-liberal sistemdeki kamusal alanda, siyasi ve sanatsal jestlerin olabilirliği ve imkânları üzerine konuştular.

Panel kapsamında 26 Ekim 2007’de düzenlenen sanatçı konuşmalarına, uzun zamandır yer ve mekân politikaları ve kullanımları üzerine çalışan sanatçı Knut Asdam ile mekân politikalarının milliyetçilik, kolektif kimlik ve tarih gibi konularla ilişkileri üzerine çalışmaları olan sanatçı Yorgos Sapountzis konuk oldu.

Etkinlik Detayları

Location

E1

Between

Ekim 27, 2007

Opening

15:00