Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Kamusal Alanda Sanat ve Estetik Bağlam

Ekim 06, 2007 15:00

Konuşmacılar: Sven-Olov Wallestein, Ali Akay ve Oda Projesi, Ossi Naukkarinen, Mika Hannula
Moderatör: Markku Hakuri
 
“Kamusal Alan ve Güncel Sanat” projesi kapsamında 6 Ekim 2007’de gerçekleşen “Kamusal Alanda Sanat ve Estetik Bağlam” başlıklı panelde, kamusal sanat alanında çalışmaları bulunan dört felsefeci ve sosyolog bir araya geldi.

Helsinki Sanat ve Tasarım Üniversitesi Görsel Kültür Fakültesi’nde profesörlük yapan Markku Hakuri’nin moderatörlüğünü yaptığı panele, İsveç’ten Sven-Olov Wallestein, Türkiye’den Ali Akay ve Oda Projesi, Finlandiya’dan Ossi Naukkarinen ve Mika Hannula konuşmacı olarak katıldılar.

“Kamusal alan” tanımının kökeni ve etrafında dönen kuramsal tartışmaların ele alınmasıyla başlayan panelde, İsveçli yazar ve sanat kuramcısı ve Site sanat dergisi (Helsinki) baş editörü Sven-Olov Wallenstein, “Kamusal Özneler” başlıklı konuşmasıyla özneler ve özneleşme kavramları üzerinde durdu. Türkiye’den sosyolog, küratör ve Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Ali Akay, estetik algının modernizm sonrası dönüşümüyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Helsinki Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nden öğretim üyesi Ossi Naukkarinen, “Güncel Kamusal Sanatta Üç Farklı Biçim” başlıklı konuşmasıyla, bazı sanat projelerini üç farklı boyut üzerinden inceledi. Göteburg Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlilerinden Mika Hannula ise, mekân ve yere özgü sosyal ilişkilendirmeye dayanan sanat uygulamalarındaki yerellik kavramı ve etik durumlar üzerine bir konuşma yaptı. Panelin son sunumunda, Oda Projesi kendi uygulamaları ve deneyimlerinden yola çıkarak sanat yapıtı ve üretimine dair düşüncelerini paylaştılar.

Ayrıca, 5 Ekim 2007’de panelle aynı başlığı taşıyan sanatçı sunumları gerçekleştirildi. Sanatçı sunumlarına Türkiye’den Esra Ersen ve Finlandiya’dan Kalle Hamm katıldı. Sanatçılar, son yıllarda ürettikleri işlerini ve sanatsal pratiklerini aktarmanın yanı sıra işbirliği ve katılımcılık şekillerini estetik ve etik bağlamda ele aldılar.

Etkinlik Detayları

Location

E1

Between

Ekim 06, 2007

Opening

15:00