Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Kamusal Alanda Sanat ve Müzakere

Eylül 01, 2007 15:00

Konuşmacılar: Hou Hanru, Bik Van der Pol, Superflex, Socrates Stratis, Jörgen Svensson
Moderatör:
Asu Aksoy

“Kamusal Alan ve Güncel Sanat” projesi kapsamında, 1 Eylül 2007’de “Kamusal Alanda Sanat ve Müzakere” başlıklı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Asu Aksoy’un yaptığı panelde, Hou Hanru, Bik Van der Pol, Superflex, Socrates Stratis ve Jörgen Svensson, belli bir mekândan yola çıkarak yerel kimlik üzerinden üretilen sanat pratiklerinde işbirliği ve katılımcılık şekillerini ele aldılar.

10. Uluslararası İstanbul Bienali küratörü Hou Hanru, konuşmasında, net bir kent planına sahip olan Lüksemburg ile heterojen ve küresel bir yapıya sahip olan İstanbul gibi iki farklı kentte, kamusal sanatın işlevindeki farkları aktardı. Bienal sanatçıları arasında bulunan Hollandalı sanatçı grubu Bik Van der Pol ile farklı grup ve aktörlerle katılımcılık projeleri gerçekleştiren ve alternatif bilgi dolaşımı ve ekonomi gibi konular üzerinde duran Danimarkalı sanatçı grubu Superflex’in yanı sıra Jörgen Svensson ve Socrates Stratis konuşmalarında kendi ürettikleri veya ortak çalıştıkları proje deneyimlerini aktararak, karşılaştıkları problemlere ve aldıkları tepkilere değindiler.

Panel, “kamusal sanat” tanımının, aslında farklı koşullardaki yerelliklerin kamusallığını tartışmada ve karşı-kamusallık oluşturmada etkin olabileceğini ortaya koydu. Aynı zamanda, geçmişte gerçekleştirilen proje süreçlerinin doğrudan aktarılması ve dinleyicilerle paylaşılması için sanatçılara fırsat sundu.

“Kamusal Alanda Sanat ve Müzakere” paneline paralel olarak 31 Ağustos 2007 tarihinde aynı başlık altında sanatçı sunumları gerçekleştirildi. Sanatçı sunumlarının konukları Yunanistan’dan Sotirios Bahtsetzis ve Fransa’dan Jean-Robert Franco oldu. Sanatçılar, farklı sanatçıları davet ederek kamusal alanlarda gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalardan örnekler aktardılar.

Etkinlik Detayları

Location

E1

Between

Eylül 01, 2007

Opening

15:00