Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Komşularla Buluşmalar

Kasım 01, 2007 01:00

Konuşmacılar: Levan Khetaguri, Eva Khachatrian, Issa Touma, Türkiye’den Nilgün Mirze, Ayça İnce, Sophia Tabatadze, Sohrab Mahdavi, Diala Khasawneh, Mustapha Yamouth, Antonio Cosentino ve Nazım Dikbaş
Moderatör: Osman Kavala, Asu Aksoy

“Komşularla Buluşmalar” projesi kapsamında, 2007 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Lübnan, Suriye ve Ürdün’e yapılan keşif gezilerinin ardından, 1-2 Kasım 2007 tarihlerindesantralistanbul’da, gezilerdeki gözlemlerin paylaşıldığı ve yeni projeler için önerilerin tartışıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye ve diğer ülkelerden kültür ve sanat yöneticileri ile bağımsız inisiyatifler katıldı.

Toplantılarda, bölgedeki sanatçı hareketliliğinin yoğunlaşması ve çağdaş kültür ve sanat girişimlerinin destek bulabilmesi için somut öneriler üretildi. İlk oturumda, Orta Doğu ve Kafkaslardaki kültürel altyapı tartışıldı. Moderatörlüğünü Osman Kavala’nın yaptığı oturuma, Gürcistan’dan Levan Khetaguri, Ermenistan’dan Eva Khachatrian, Suriye’den Issa Touma, Türkiye’den Nilgün Mirze ve Ayça İnce konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin ikinci oturumunda, 21. yüzyılda çağdaş sanat alanında yeni açılan bağımsız inisiyatifler ve kültürel sektörde varoluş stratejileri üzerinde duruldu. Moderatörlüğünü Asu Aksoy’un yaptığı oturuma, Gürcistan’dan Sophia Tabatadze, İran’dan Sohrab Mahdavi, Ürdün’den Diala Khasawneh, Lübnan’dan Mustapha Yamouth, Türkiye’den Antonio Cosentino ve Nazım Dikbaş konuşmacı olarak katıldılar.

Toplantının ikinci gününde, bölgede yer alan ülkelerin bağımsız çağdaş sanat alanında karşılaştığı problemler ele alındı. Söz konusu problemlere farklı çözümler bulmak üzere, kültür yöneticilerinin deneyimlerini ve enerjilerini birleştirmesi gerektiğine karar verildi. Bu anlamda daha çok birlikte çalışmanın olası yolları üzerine tartışıldı. Yeni iletişim ağları kurmak ya da güçlendirmek, yeni kolektif çalışmalar inşa etmek ve projeler üretmek için fikirler paylaşıldı. Her katılımcı geçmiş deneyimlerinden yararlanarak yeni stratejiler önerdi. Serhan Ada’nın moderatörlüğünü yaptığı oturuma, Ermenistan’dan Ruben Arevshatyan, Gürcistan’dan Magda Guruli, Suriye’den Jumana Al Yasiri, Azerbaycan’dan Chingiz Babayev ve Türkiye’den Osman Kavala katıldı. Beral Madra, oturumun ana konuşmacısı oldu.

Etkinlik Detayları

Location

E4

Between

Kasım 01, 2007

Opening

01:00