Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Müze ve İletişim Konuşmaları 1

Ekim 17, 2008 16:00

Konuşmacılar: Gail Dexter Lord, Muriel Ryngaert

“Müze ve İletişim Konuşmaları”nın ilk konukları Lord Kültürel Kaynaklar (Kanada) firması Ortak Başkanı Gail Lord ile Paris’deki MAC/VAL Val-de-Marne Çağdaş Sanat Müzesi (Fransa) Toplumsal ve Kültürel Etkinlikler Direktörü Muriel Ryngaert oldu. Gail Dexter Lord “Müzeler ve Kamusal Alan” hakkında bir konuşma yaparken, Muriel Ryngaert ise “Çağdaş Sanat Herkese Ait Olunca” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

“Müze ve İletişim Konuşmaları”, müzelerin, sanatsal ve tarihi nesneler toplama, koruma ve sergileme işlevlerinin yanı sıra ziyaretçilerin, kentlilerin ve kentin yaşamında önemli bir rol oynadığı olgusuna dikkat çekmek üzere gerçekleştiriliyor. Müzeler, aynı zamanda, herkese açık olan kamusal alanın tanımlanmasına, şekillenmesine ve değişmesine katkıda bulunuyorlar. Son yirmi yılda kentlerde gördüğümüz müze patlaması, müzelerin kentle ve halkla ilişki kurmak üzere giriştikleri projeler bu kurumların kamusal alandaki varlığına işaret ediyor.

Etkinlik Detayları

Location

E3

Between

Ekim 17, 2008

Opening

16:00