Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Müze ve İletişim Konuşmaları 2

Kasım 14, 2008 17:00

Konuşmacı: Damien Whitmore

“Müze ve İletişim Konuşmaları” kapsamında, İngiltere’deki Victoria ve Albert Müzesi’nin Halkla İlişkiler ve Programlama Direktörü Damien Whitmore “21. Yüzyılın Müzeleri: Sanat ve Tasarımda Küresel Markalar” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Günümüzde birer marka haline gelen müzelerden söz eden Whitmore, müzelerin sanat, tasarım ve kentle ilişkileri üzerine konuştu.

“Müze ve İletişim Konuşmaları”, müzelerin, sanatsal ve tarihi nesneler toplama, koruma ve sergileme işlevlerinin yanı sıra ziyaretçilerin, kentlilerin ve kentin yaşamında önemli bir rol oynadığı olgusuna dikkat çekmek üzere gerçekleştiriliyor. Müzeler, aynı zamanda, herkese açık olan kamusal alanın tanımlanmasına, şekillenmesine ve değişmesine katkıda bulunuyorlar. Son yirmi yılda kentlerde gördüğümüz müze patlaması, müzelerin kentle ve halkla ilişki kurmak üzere giriştikleri projeler bu kurumların kamusal alandaki varlığına işaret ediyor.

Etkinlik Detayları

Location

E3

Between

Kasım 14, 2008

Opening

17:00