Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Müze ve İletişim Konuşmaları 3

Mart 20, 2009 18:00

Konuşmacı: Caroline Naphegyi

“Müze ve İletişim Konuşmaları” kapsamında, Paris’teki Le Laboratoire’ın Sanat Yönetmeni Caroline Naphegyi “Le Laboratoire: Yaratıcılık İçin Bir Sanat ve Bilim Mekânı” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 2007 yılında açılan Le Laboratoire, bünyesinde sanat ve bilimi buluşturan, kültür, endüstri, toplum ve eğitim alanlarındaki değişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir kültür merkezidir. Caroline Naphegyi konuşmasında sanat ve bilimin aynı mekândaki buluşmasını ve bu buluşmanın yaratıcılığa yansıma biçimlerini ele aldı.

“Müze ve İletişim Konuşmaları”, müzelerin, sanatsal ve tarihi nesneler toplama, koruma ve sergileme işlevlerinin yanı sıra ziyaretçilerin, kentlilerin ve kentin yaşamında önemli bir rol oynadığı olgusuna dikkat çekmek üzere gerçekleştiriliyor. Müzeler, aynı zamanda, herkese açık olan kamusal alanın tanımlanmasına, şekillenmesine ve değişmesine katkıda bulunuyorlar. Son yirmi yılda kentlerde gördüğümüz müze patlaması, müzelerin kentle ve halkla ilişki kurmak üzere giriştikleri projeler bu kurumların kamusal alandaki varlığına işaret ediyor.

Etkinlik Detayları

Location

E3

Between

Mart 20, 2009

Opening

18:00