Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

Track 08

Nisan 18, 2009 00:00

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı ile Fotoğraf ve Video Bölümleri Yılsonu Öğrenci İşleri Sergisi “Track 08” 18 Nisan-16 Ağustos 2009 tarihlerinde santralistanbul Ana Galeri’de izlenildi. 2001 yılından bu yana düzenlenen ve şimdiye kadar “Ağ”, “Uçuş”, “Derinlik”, “Roket Bilimi”, “Sıkıştırma”, “İmplant / Beden İçine Yerleştirme” ve “Temas” gibi farklı kavramlar çerçevesinde öğrenci işlerini bir araya getiren Track sergisinin 2009yılı teması “Verinin Parçalara Ayrılması” oldu.

“Track 08”in ana teması olan “Verinin Parçalara Ayrılması”, İnternet’in sosyokültürel fenomenler oluşturacak kadar yaygınlaşması sonucu oluşan ağ yapıları, bunların biçimlerinin anlaşılması ve şekillendirilmesi için keşfedilmesi gereken yeni bir tür topolojiye dikkat çekti. Bugün küresel ölçekte veri aynı sermaye gibi, biriktikçe değil saçıldıkça kalıcı ve erişilebilir oluyor. Verinin dolaşımı ve dönüşümü yeni veri kaynakları oluşturuyor. Bu bağlamda İnternet bir iletişim aracı olarak değil verinin kalıcılığını ve birikimini sağlayan ağ yapılı bir mekanizma olarak ele alınıyor.

Etkinlik Detayları

Location

Ana Galeri

Between

Nisan 18, 2009

Opening

00:00