Dear Visitors;
Due to Bayram, Energy Museum will be closed starding from August 28 to September 5,2017.

santralistanbul.org

Silahtarağa Elektrik Santralı’nın Hikayesi

1910'da, uluslararası Macar şirketi Ganz Electric Company, İstanbul'da bir elektrik santralı kurmak için, elli yıl işletim karşılığında Osmanlı Devleti'yle anlaşma imzalar. Banque Generale de Credit Hongrois ve Banque de Bruxelles tarafından desteklenen Ganz Electric Company şirketi, 1911 yılında Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi'ni kurar. Yapılan çalışmaları sonucunda İstanbul'da yeterli su'kaynağı bulunmadığı için şirket bir termik santral inşa etmeye karar verir ve Zonguldak'ta çıkan kömür su yoluyla Karadeniz üzerinden İstanbul'a getirilerek bu kaynak sorunu da çözümlenir. Aynı yıl, Haliç'in kıyısında adını Silahtar Fındıklı Mehmet Ağa'dan alan bölgede bir arazi satın alınır. 1913'te faaliyete geçmesi gerektiği halde Balkan Savaşı ve 1913 Eylül'ünde yaşanan bir sel felaketi nedeniyle açılışı 1914'e sarkar.

 

11 Şubat 1914'te faaliyete geçmesiyle öncesinde havagazıyla aydınlatılan İstanbul şehrinin 3 noktasına elektrik vermeye başlayan Silahtarağa Elektrik Santralı, Osmanlı devletinin ilk kent ölçekli ve termik santralı oldu.

 

1914'ten 1952'ye kadar İstanbul'un elektrik ihtiyacını tek başına karşıladı. 1952 yılında enterkonnekte sisteme geçilmesiyle Çatalağzı Elektrik Santralı ile arasında bağlantı kuruldu ve İstanbul'a bu iki santraldan elektrik verilmeye başlandı.


1966'da kurulan ambarlı elektrik santralının 1976'da tam kapasite çalışmaya başlamasıyla İstanbul'un elektriği genel olarak bu santraldan verilmeye başlandı.

 

630.000 kilovat kapasiteli ambarlı santralının yanında 120.000 kilovat kapasitesiyle bir nevi ezik kalan Silahtarağa Santralı, türbin ve kazanlarının eskimesi ve Halic'in iyice kirlenmeye başlaması ile birlikte "ömrünü tamamladığına" dair alınan bir kararla 1 Mart 1983'te son kömürlerini yakarak kapandı. 2004'te Silahtarağa Elektrik Santralı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne tahsis edildi. 2007'de ise Silahtarağa Elektrik Santralı'nın korunarak dönüştürüldüğü bir eğitim, kültür ve sanat merkezi olan santralistanbul açıldı.